проект «Зникаючі види»

МОТИВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПЕРЕСТОРОГИ
у творах МАКСИМА МАКСИМІВА

Творчість молодого художника Максима Максиміва – це світ його образотворчої фантазії, нею митець по-своєму відгукується на болюче і тривожне питання сучасного людства – про екологічний стан і майбутнє нашої планети Земля. При тому М.Максимів щасливо уникає нав`язливої дидактичності чи фальшивої пафосності.
Космос його фантастичних створінь – дивовижних гігантських комах, – жуків та мушок, – є фактично, своєрідною, – можливо епатуючою і незвичайною, – але щирою і безпосередньою образною проекцією, яка покликана спонукати Людину-глядача до замислення над безмежно багатим, незбагненним світом біологічних істот, що знаходяться поза межами її власного егоїстичного «Я».
Адже цей світ – такий прекрасний і водночас крихкий і беззахисний, як ці створені митцем фантастичні комахи, чекає від людини – , володаря над усім живим, – чуйної уваги і розумної допомоги. По суті цією гуманістичною думкою наснажена праця Максима Максиміва. Він виступає в ній як свого роду деміург, творець цілком нових, невиданих досі біологічних істот, виявляючи при тому дивовижне багатство уяви, фантазії і працьовитості.
Дві риси слід особливо відзначити у праці молодого художника.
Це, передусім, оригінальність його творчого задуму і гідну подиву винахідливість. Він використовує для своєї праці незвичайний матеріал – висушені і очищені кості розмаїтих риб, з яких майстерно конструює свої фантастичні істоти. Така філігранна робота може бути виконана лише делікатною і вмілою рукою майстра.
По-друге, комахоподібні створіння М.Максиміва при всіх нібито їх ознаках їх біологічного виду, насправді є суто фантастичними просторово-кольоровими конструкціями – своєрідною пластикою, яка має свій конструктивний кістяк, ритміку і красу гармонійних барвних поєднань. Ця суто формальна мистецька сторона творінь художника дещо завуальована їх нарративною значеннєвістю – нею художник апелює до свідомості і сумління сучасної людини.

Любов Волошин
мистецтвознавець
Заслужений діяч мистецтв УкраїниЗ 1 вересня по 14 вересня 2010р. проект « Зникаючі види»
Максим Максимів
Відкриття – 1 вересня о 17.00


Написати відповідь

Please enter your comment!
Please enter your name here